Prawo spadkowe obejmuje wiele zagadnień, które należy odnieść do konkretnej sprawy i sytuacji, w której znajduje się klient kancelarii adwokackiej. Przede wszystkim warto wiedzieć, że gdy umrze bliska nam osoba możemy spadek po niej zarówno przyjąć, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, jak i odrzucić.

Co ważne spadkobiercami są również dzieci, w związku z czym, jeśli jako rodzice odrzucamy przykładowo spadek po babci, to musimy również przeprowadzić odpowiednią procedurę w imieniu małoletnich dzieci. Po zmarłym dziedziczą zawsze członkowie najbliższej rodziny, a jeśli spadek zostanie odrzucony na jego dziedziczenie przechodzi na kolejnych dalszych krewnych.

Jak wygląda kolejność dziedziczenia?

Mimo iż zakładamy, że wiemy po kolei kto jest najbliższym krewnym, to niekiedy na niektórych etapach pojawiają się problemy związane z tą kolejnością. W kancelarii adwokackiej możemy uzyskać w przeprowadzeniu postępowania spadkowego, jeśli będzie ono konieczne. Po zmarłej osobie, w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek, dalej w kolejności znajdują się jego dzieci wnuki i kolejne pokolenia. Jeśli ta linia zostanie wyczerpana, to dziedziczą żyjący rodzice i rodzeństwo, a następnie ich dzieci. Ma to duże znacznie szczególnie w sytuacji, gdy po zmarłym pozostają długi, wówczas rodzina odrzuca spadek i muszą to zrobić wszyscy po kolei. Jednak jedna z nowych interpretacji mówi, że nie trzeba zachowywać kolejności, więc cała rodzina może odrzucić spadek jednocześnie.

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Jeśli po zmarłym pozostają zarówno długi, jak i wartości materialne, to możemy spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas odpowiadamy za długi zmarłego jedynie do wysokości pozostawionego przez niego majątku. Oznacza to że spłacamy długi majątkiem zmarłego, a to co zostanie ponadto jest naszym spadkiem. Nie ryzykujemy tu jednak wówczas, gdyby okazało się że długi przewyższają wartość posiadanych dóbr. Ten przepis jest ważny szczególnie w odniesieniu do dzieci, które zawsze dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza. Zostało to tak uregulowane, aby dzieci nie pozostawały z długami, w sytuacji gdy nie będzie miał kto odrzucić za nie spadku. Na dokonanie czynności związanych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku mamy pół roku.