Odszkodowania — Warka, Grójec

Zajmujemy się procedurami związanymi z uzyskaniem i wypłatą odszkodowania w Warce, Grójcu i okolicznych miejscowościach. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej ze spraw oraz kompleksową obsługę: od analizy konkretnego przypadku, przez zgromadzenie i sporządzenie formalności, aż po negocjacje i reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych.

Nasze działania dotyczą odszkodowań:

  • komunikacyjnych,
  • majątkowych,
  • powypadkowych,
  • z tytułu błędów w sztuce lekarskiej,
  • w sprawie wypadków przy pracy,
  • z OC dla rolników,
  • z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • za spadek wartości nieruchomości,
  • za szkody powstałe w wyniku przestępstw;
  • za szkody związane z prawem pracy.

W wielu przypadkach pomoc prawna jest konieczna do ochrony własnych interesów prawnych. Postępowania na różnych etapach mogą się bowiem komplikować, np. ze względu na nieustalenie danych sprawcy czy brak przyznania się do winy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne podmioty, zobowiązane w danej sytuacji do wypłaty odszkodowania, często wzbraniają się od uregulowania zobowiązania. Naszym zadaniem jest ochrona interesów klientów, a także egzekwowanie wypłat.

Odszkodowania — jakimi sprawami się zajmujemy?

Adwokat może zająć się różnymi zagadnieniami związanymi z odszkodowaniami. Dotyczą one m.in. niewykonania kontraktu przez zatrudnionego podwykonawcę czy rent powypadkowych. Zdarza się bowiem, że firma odpowiedzialna m.in. za niezapewnienie odpowiednich warunków wynikających z prawa pracy czy spadek wartości nieruchomości w wyniku swoich działań nie przyznaje się do winy. Wówczas sprawa trafia do sądu – konieczne jest więc zgromadzenie dowodów, na podstawie których klient może ubiegać się wypłacenia pieniędzy.

Zajmujemy się różnymi sprawami, do każdej z nich podchodząc w sposób indywidualny. Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i właścicieli nieruchomości i innych dóbr, kierowców oraz twórców. Pracujemy m.in. w związku ze sprawami dotyczącymi naruszenia dóbr osobistych i prawa autorskiego. Działamy na zlecenie klientów indywidualnych, bez względu na stopień skomplikowania konkretnego przypadku.